Vedtægter og regler for Dronningborg baadelaug

 

 

PROCEDURE FOR INDMELDELSE OG TILDELING AF BÅDPLADS

Optagelsesprocedure.

Indmeldelse skema, vedtægter og ordensregler sendes til ansøgeren. Når skemaet er modtaget retur til pladskoordinatoren i korrekt udfyldt stand, skal ansøgeren godkendes af bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 4. Efter godkendelsen modtager medlemmet opkrævning på indmeldelsesgebyr, kontingent og evt. hel pladsleje.

Pladstildeling.

Alle aktive medlemmer har ret til at søge ledige vand- og landpladser. Medlemmernes anciennitet bestemmer retten til bådplads, men samtidig vil bestyrelsen ved tildeling af plads, tage skyldigt hensyn til bådstørrelse, dybgang m.v. og det er til enhver tid bestyrelsens skøn der bestemmer hvilken plads et medlem kan tildeles. Såfremt en båd med anvist plads har mere end 1 ejer, skal den/de øvrige parthavere være aktive medlemmer.

Rådighed over vandplads.

Når et medlem har fået tildelt vandplads, råder dette medlem over denne plads så længe vedkommende har den båd pladsen er beregnet til. Hvis medlemmet sælger sin båd skal han/hun omgående meddele be-styrelsen dette.
Anskaffer medlemmet straks en ny båd af samme størrelse beholdes pladsen, men købes der større/mindre båd, er bestyrelsen berettiget til at flytte medlemmet til en anden mere passende plads.
Hvis medlemmet ikke har brug for sin plads, kan bestyrelsen frit disponere over denne, uden at medlemmet har indflydelse herpå. Hvis medlemmet agter at anskaffe båd igen indenfor 12 måneder, må der aftales nærmere med bestyrelsen og evt. ansøges om anden større/mindre plads. Medlemmet skal, for at beholde sin ret til bådplads, betale fuld pladsleje selv om pladsen ikke benyttes.
Vand- og landpladser kan aldrig overdrages eller sælges til andre eller byttes indbyrdes uden bestyrelsens samtykke.


Til toppen af siden