STANDERSANG
Mel.: Nu går våren gennem Nyhavn

Vi vor sejlerglæde viser, står om standeren I flok,
og et fællesskab vi priser, snart vi hale skal vor fok.
Når vi pløjer fjordens vande, i en brise og en storm,
har vi fred i vore indre - glæden føler vi enorm.

Når det spæde forår kommer. og når solen når herned
ved vi bud til os det rummer, bådene de giver sved.
Der skal skrabes, der skal males, gives lak med nænsom hånd,
men en ting skal ej betales, fællesskab og venskabs bånd.

Sommer bli'r det, og vi drager, med familien afsted,
og påny vi hjemad tager, nye minder har vi med.
nye kræfter har vi fået, når det går mod efterår,
atter en sæson er gået, vinter kommer, - så en vår.

Vi med glæde her vil hejse, standeren i top den gå,
må vort ønske derfor være, at vor bådlaug må bestå.
Sejlsport kender ingen alder, ung og ældre mødes vi,
kommer når sæsonen kalder, får fornyet energi.