Vi byder velkommen
 
 
 
 

 

Dronningborg Baade-Laug opstod ved Dronningborg Bredning for mange år siden. Den første gang man hørte om en egentlig sejlklub eller bådelaug var omkring 1950, hvor der fandtes en lille håndfuld bådejere, der fortrinsvis havde deres både liggende for svaj på bredningen. De første officielle papirer omkring dannelsen stammer fra den 19. marts 1951, og denne dato opfattes som klubbens fødselsdag. I de første mange år skete der ikke de store forandringer ved Dronningborg Bredning. En enkelt bro og nogle skure udgjorde de ydre rammer. Omkring 1975 begyndte en udbygning med yderligere broer, og fastlandet blev befæstet bedre. Masteskur og spilhus mv. blev bygget. I løbet af 1980'erne skete der igen en udvikling. Landpladserne blev reguleret og belægningerne blev udbedret, og endelig lørdag den 31. marts 1990 kunne klubben indvie sit nye klubhus, som siden har været rammen om mange gode arrangementer. Klubhuset blev udvidet i 2014 med badefaciliteter og nyt køkken.

Dronningborg Baade-Laug deltager aktivt i Søsportsklubbernes Fællesudvalg, der beskæftiger sig med diverse opgaver og problemstillinger, der er fælles for alle sejlklubberne på Randers Fjord. Bl.a. har man fået bygget en dejlig havn på Kanaløen, og i fremtiden venter der sandsynligvis yderligere opgaver, der bedre kan løses i fællesskab med de andre klubber på fjorden.

Klubbens udgifter holdes nede ved, at mange medlemmer gør en frivillig indsats, når noget skal vedligeholdes eller repareres. Derfor opfordrer bestyrelsen til, at klubbens medlemmer er parate til at give en hjælpende hånd med at løse diverse opgaver og i det hele taget bare passer godt på vor havn.

Klubhuset kan frit anvendes af alle klubbens medlemmer og gæstesejlere. Det forventes dog, at alle er med til at passe godt på huset, og at man rydder op efter sig selv. Slæbested, mastekran, masteskur, redskabsrum mv. står ligeledes til fri disposition med de begrænsninger, der fremgår af klubbens vedtægter.

Hvert år op til jul udsendes der et spørgeskema vedr. medlemmernes ønsker om bådplads mv. Disse oplysninger anvender pladsmanden i den årlige pladsfordeling, der finder sted i januar og februar måned. Reglerne for tildelingen fremgår af vedtægterne. Vinteroplægning sker på vort eget landareal, og pladserne fordeles også her af pladsmanden.

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed, og der afholdes en gang om året. Alle aktive medlemmer modtager indkaldelse, og der er sædvanligvis godt fremmøde til både møder og andre arrangementer. Meddelelser og praktiske oplysninger, udover hvad der periodisk udsendes i form af klubbreve til medlemmerne, udsendes på e-mail, opslås i opslagskassen eller på opslagstavlen ved klubhuset - så hold godt øje.

Dronningborg Baade-Laug er medlem af Dansk Sejlunion. Via dette medlemskab kan alle medlemmer oprette et login og benytte Dansk Sejlunions hjemmeside, hvor man kan søge oplysning om stort set alt hvad der har med sejlsport at gøre. Ligeledes kan man tilmelde sig nyhedsbrev fra DS på mail.

Vi håber, denne lille orientering kan være med til, at du føler dig velkommen i Dronningborg Baade-Laug. Hvis du er i tvivl om noget, er du altid velkommen til at henvende dig til en af bestyrelsens medlemmer - se aktuelle telefonnumre ved klubhuset, eller gå på vores hjemmeside www.dronningborg-baadelaug.dk.

Med venlig Hilsen

Bestyrelsen

 Til toppen