Nyt på opslagstavlen: Tysklandstur ... Standerhejsningsfest ... opdateret ark vedr. bestyrelsens sammensætning ... Vandstand Randers fjord - se opslagstavlen .....