Formandens beretning se opslagstavlen ..... Operation mærkning - se opslagstavlen ..... Vandstand Randers fjord - se opslagstavlen .....